WC-Sitz »Imola Meer«, Mit Absenkautomatik

WC-Sitz »Imola Meer«, Mit Absenkautomatik
WC-Sitz »Imola Meer«, Mit Absenkautomatik